Algemene voorwaarden Camping de Portlander

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Camping de Portlander: VOF de Portlander, Portlanderdijk 13, Nieuw-Heeten, KVK: 84676817
 2. Gast: De persoon die een verblijfsovereenkomst aangaat met de camping. Mederecreanten zijn de op de overeenkomst aangegeven overige personen.
 3. Kampeermiddel: inclusief, maar niet beperkt tot, tenten, tourcaravans, campers, vouwwagens en soortgelijke uitrusting.
 4. Verblijfsovereenkomst: De overeenkomst waarbij Camping de Portlander zich verbindt om tegen betaling een kampeerplaats voor een bepaalde periode ter beschikking te stellen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verblijfsovereenkomsten, bezoek aan de camping en overige diensten aangeboden door Camping de Portlander.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Reserveringen en Betalingen

 1. Reserveringsaanvraag kan zowel online (via de website), telefonisch of via Whatsapp worden gedaan.
 2. Een reservering is pas definitief als er een reserveringsbevestiging via e-mail verstuurd is.
 3. Bij reservering wordt een aanbetaling van 50% van de totale verblijfskosten verlangd. Het restant dient uiterlijk op de dag van aankomst te worden voldaan.

Artikel 4: Annulering

Kampeerplek

 • Als je binnen 28 dagen voor aankomst annuleert, dan moet je 50% van de verblijfskosten betalen.
 • Als je binnen 7 dagen voor aankomst annuleert, dan moet je 100% van de verblijfskosten betalen.
 • Bij voortijdig vertrek van tijdens het verblijf is deze de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.
 • Bij annulering brengen wij altijd 15 euro administratiekosten in rekening.

Huurtent, appartement of huurcaravan

 • Als je binnen 28 dagen voor aankomst annuleert, dan moet je 50% van de verblijfskosten betalen.
 • Als je binnen 14 dagen voor aankomst annuleert, dan moet je 75% van de verblijfskosten betalen.
 • Als je binnen 7 dagen voor aankomst annuleert, dan moet je 100% van de verblijfskosten betalen.
 • Bij voortijdig vertrek van tijdens het verblijf is deze de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.
 • Bij annulering brengen wij altijd 15 euro administratiekosten in rekening.

Artikel 5: Aankomst en Vertrek

 1. Een kampeerplaats is beschikbaar vanaf 14.00 uur op de dag van aankomst en dient uiterlijk om 12.00 uur op de dag van vertrek vrijgemaakt te worden. Voor verhuurobjecten gelden andere tijden.
 2. Een huurtent, appartement of huurcaravan is beschikbaar vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst en dient uiterlijk om 11.00 uur op de dag van vertrek vrijgemaakt te worden. Voor verhuurobjecten gelden andere tijden.
 3. Afwijken van deze tijden is mogelijk in overleg en tegen betaling.

Artikel 6: Gebruik door derden

Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of bijbehorende plaats is slechts toegestaan indien Camping de Portlander daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

Artikel 6: Huisregels

 1. Gasten dienen zich te houden aan de huisregels die op de camping gelden. Deze regels zijn bij aankomst verkrijgbaar bij de receptie en staan op onze website.
 2. Overtreding van deze regels kan leiden tot verwijdering van de camping zonder restitutie van verblijfskosten.

Artikel 7: Overlast

 1. Als jij of je gasten zich niet aan onze huisregels houden, voor problemen zorgen of overlast veroorzaken, en dat blijft ook gebeuren na een waarschuwing, dan kan Camping de Portlander besluiten om de overeenkomst met jou per direct te beëindigen. Als je van ons de boodschap krijgt dat je moet vertrekken, heb je 4 uur de tijd om je spullen te pakken en de camping te verlaten.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Camping de Portlander is niet aansprakelijk voor schade, ongevallen, diefstal, het verlies van voorwerpen of andere onregelmatigheden in verband met het gebruik van de camping(accommodaties), activiteiten en faciliteiten.

Artikel 8: Privacy

 1. Persoonsgegevens van gasten worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Zie ook onze privacy policy.

Artikel 9: Slotbepalingen

 1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit de verblijfsovereenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.