Algemene voorwaarden Camping de Portlander

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Camping de Portlander: VOF de Portlander, Portlanderdijk 13, Nieuw-Heeten, KVK: 84676817
 2. Gast: De persoon die een verblijfsovereenkomst aangaat met de camping. De mederecreanten zijn de op de overeenkomst aangegeven overige personen.
 3. Kampeermiddel: inclusief, maar niet beperkt tot, tenten, tourcaravans, campers, vouwwagens en soortgelijke uitrusting.
 4. Verblijfsovereenkomst: De overeenkomst waarbij Camping de Portlander zich verbindt om tegen betaling een kampeerplaats voor een bepaalde periode ter beschikking te stellen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verblijfsovereenkomsten, bezoek aan de camping en overige diensten aangeboden door Camping de Portlander.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Reserveringen en Betalingen

 1. Reserveringen kunnen zowel online (via de website) of via Whatsapp worden gedaan.
 2. Een reservering is definitief als er een reserveringsbevestiging verstuurd is.
 3. Bij reservering wordt een aanbetaling van 50% van de totale verblijfskosten verlangd. Het restant dient uiterlijk op de dag van aankomst te worden voldaan.

Artikel 4: Annulering

 • Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van je verblijf betaal je geen verblijfskosten.
 • Bij annulering tussen 1 maand en 7 dagen voor aanvang van je verblijf betaalt u 50% van je
  verblijfskosten.
 • Bij annulering vanaf 7 dagen voor aanvang van je verblijf of het niet verschijnen op de dag van aanvang van je verblijf betaal je 100% van je verblijfskosten.
 • Bij voortijdig vertrek van tijdens het verblijf is deze de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.
 • Wij brengen altijd 10 euro administratiekosten in rekening.

  Artikel 5: Aankomst en Vertrek

  1. De kampeerplaats is beschikbaar vanaf 14.00 uur op de dag van aankomst en dient uiterlijk om 12.00 uur op de dag van vertrek vrijgemaakt te worden. Voor verhuurobjecten gelden andere tijden.
  2. Afwijken van deze tijden is mogelijk in overleg en tegen betaling.

  Artikel 6: Gebruik door derden

  Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of bijbehorende plaats is slechts toegestaan indien Camping de Portlander daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

  Artikel 6: Huisregels

  1. Gasten dienen zich te houden aan de huisregels die op de camping gelden. Deze regels zijn bij aankomst verkrijgbaar bij de receptie en staan op onze website.
  2. Overtreding van deze regels kan leiden tot verwijdering van de camping zonder restitutie van verblijfskosten.

  Artikel 7: Aansprakelijkheid

  1. Camping de Portlander is niet aansprakelijk voor schade, ongevallen, diefstal, het verlies van voorwerpen of andere onregelmatigheden in verband met het gebruik van de camping(accommodaties) en faciliteiten.

  Artikel 8: Privacy

  1. Persoonsgegevens van gasten worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Zie ook onze privacy policy.

  Artikel 9: Slotbepalingen

  1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die voortvloeien uit de verblijfsovereenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
  Item toegevoegd aan winkelwagen.
  0 items -  0,00